4. Dan trajnostne energetike v Zagorju

5. 11. 2015