Obnova rudarskega muzeja Loke - obvestilo za javnost

19. 8. 2015