Obnova rudarskega muzeja Loke - obvestilo za javnost

9. 7. 2015