Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči v Sevnici

27. 5. 2015