Obnova rudarskega muzeja Loke - obvestilo za javnost

5. 5. 2015