Obnova rudarskega muzeja Loke - obvestilo za javnost

22. 4. 2015