Zbiranje pobud v zvezi z obnovo GGN GGE Dobovec-Kum za obdobje 2016-2025

26. 2. 2015