Župan srejel sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Zagorje ob Savi

5. 11. 2014