Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav - zbiranje vlog oškodovancev

23. 9. 2014