Razvoj novih produktov in storitev ter intelektualna lastnina

1. 9. 2014