Energetska sanacija podružnične šole Mlinše

5. 8. 2014