Objavljen javni razpis za sofinanciranje stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2014

17. 7. 2014