Podjetniško usposabljanje: Generiranje in vrednotenje podjetniške ideje

6. 6. 2014