Poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil na označenih poteh namenjenih intervencijskim vozilom

29. 5. 2014