Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest v času volilne kampanje

17. 3. 2014