Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije

5. 3. 2014