Poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil na označenih poteh namenjenih intervencijskim vozilom

28. 1. 2014