Zahvala OZRK Zagorje krvodajalkam in krvodajalcem

16. 10. 2013