Obvestilo o začetku izvajanja gradbenih del na regionalni cesti skozi Izlake

11. 10. 2013