Predstavitev in prikaz ekološkega zatiranja plevela s termično metodo

17. 9. 2013