Vloga za izdajo cestnega soglasja za nezahtevni ali enostavni objekt - prekop občinske javne ceste