Zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije

19. 8. 2013