Objavljena prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

12. 8. 2013