Podelitev spričeval na Zasavski ljudski univerzi

15. 7. 2013