Objavljen Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

4. 3. 2013