Uspešna udeležba na Ljubljanskem maratonu

12. 11. 2012