Posnetek stanja onesnaženosti tal v dolini Kotredeščice

30. 7. 2012