Portret - izraz in ekspresija v človeku

5. 7. 2012