Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju občin Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik

5. 4. 2012