Zahvala občankam in občanom, udeležencem akcije Očistimo Slovenijo

24. 3. 2012