Obvestilo o pričetku energetskega svetovanja

2. 11. 2011