Regijska vaja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

22. 9. 2011