Objavljeni pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest

5. 5. 2011