5. dopisna seja

16. 3. 2020
Seja je potekala dne 19.03.2020

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2020
Začetek veljavnosti: 21.03.2020
Konec veljavnosti: 16.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2020
Začetek veljavnosti: 21.03.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Sklep o soglasju k oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2020
Začetek veljavnosti: 19.03.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o soglasju k oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi – čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2020
Začetek veljavnosti: 19.03.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2020
Začetek veljavnosti: 19.03.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o soglasju k oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi – ravnanje s komunalnimi odpadki (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2020
Začetek veljavnosti: 19.03.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki