Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

03 56 55 719
boris.groselj@zagorje.si
Boris GROŠELJ
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Anton KOBAN
  • predstavnik PP Zagorje ob Savi, Damjan GAJŠEK
  • član, Marjan KOVAČ
  • član, Ivan Janez PAVŠEK
  • član, Boris FAJFAR
  • član, Matjaž SOTENŠEK
  • predstavnik aktiva ravnateljev OŠ, Bruno URBANIJA
  • član, Tatjana PODBREGAR