Energetska sanacija objektov v Občini Zagorje ob Savi

3.085.549,49 EUR
Kohezijski sklad
387.283,04 EUR
Zaključeno
Povezava
Kolodvorska 2, 1410 Zagorje ob Savi
18.02.2017
31.12.2021