Sklep o določitvi volišč za izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu

9. 6. 2021