Obvestilo porabnikom pitne vode iz vodovodnega sistema Lepiš, 1. 6. 2021

1. 6. 2021