Javna razgrnitev elaboratov Lokacijske preveritve

15. 7. 2021