Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - EUP OP 1/379

26. 7. 2021