Razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za razgledni stolp

30. 7. 2021