Občina Zagorje prispeva v Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška

1. 9. 2021