Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »Loke« v Kisovcu

8. 10. 2021