Odprtje cestnih odsekov v KS Mlinše-Kolovrat

20. 10. 2021