Rekonstrukcija regionalne ceste R1-221 skozi Kisovec

V načrtu
1412 Kisovec