JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v občini Zagorje ob Savi v letu 2022

18. 2. 2022
18.02.2022
Javni razpisi in javni natečaji
30.11.2022 do 00:00
15.000,00 EUR
430-17/2022
14.02.2022
Ivo VRTAČNIK
03 56 55 703