Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve

1. 3. 2022