Predaja defibrilatorja v naselju Golče

29. 3. 2022