Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti občine Zagorje ob Savi

11. 4. 2022
11.04.2022
Objave in pozivi
22.04.2022 do 10:00
411-0003/2022
11.04.2022
Matej Drobež
03 56 55 736