Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi EUP OP 5/25

4. 5. 2022